Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Je nám velkou ctí a potěšením pozvat Vás do Brna, které bude ve dnech 13. - 16. září 2023 hostit již XVII. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí.

Pořadatelem kongresu je Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR.  

Budeme se těšit na setkání na největší vzdělávací akci v oboru pediatrie, která je určena nejen pediatrům, ale i všem specializacím souvisejících s dětským lékařstvím. Chtěli bychom tímto pozvat nejen lékaře a zástupce odborných společností, ale i zdravotní sestry a další nelékařské pracovníky, studenty medicíny a zástupce společností a firem, kteří se pediatrii věnují.

Program kongresu přinese jak aktuální informace a novinky z oblasti dětského lékařství, tak souhrnné bloky a sympozia z většiny pediatrických oborů. Již zvyklou součástí bude blok mladých pediatrů.     

Vyjma pestrého odborného programu se můžete těšit na společenská a neformální setkání. Zveme Vás do Brna, dříve zvaného moravský Manchester. Na vlastní oči se můžete přesvědčit o jeho post-industriálním přerodu v centrum vědy a technologického výzkumu. Můžete využít pestré gastronomické scény. Ideální den strávený v Brně se nemůže obejít bez výšlapu na Špilberk, avšak můžete navštívit méně známé atrakce, jako jsou cihlové vodojemy na Žlutém kopci nebo atomový kryt 10-Z, či kryt Denis vyražený ve skále pod Petrovem. Vše můžete zakončit nočním drinkem v některém ze stylových barů, hospůdce či kavárně.

Doufáme, že kongres splní Vaše odborná očekávání a zároveň Vám poskytne možnost odpočinku, odborných i přátelských diskuzí a uvolněné atmosféry.


Ještě jednou tedy přijměte pozvání do Brna v září 2023.
 

doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
prezident kongresu

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP