Mladí pediatři - program

Středa 13. 9. 2023

13.00 - 15.00 Foyer Registrace
 
14.30 - 18.15
hala A

Setkání mladých pediatrů

14.30 - 14.45
 
  Slavnostní zahájení
MUDr. Šárka Fingerhutová - Praha
14.45 - 15.15
 
  Klinické příznaky onkologických onemocnění u dětí a dospívajících
Bajčiová Viera - Brno
15.15 - 15.50

 
  Váhavost rodičů v otázkách očkování dětí: specifika situace v České republice. Závěry mezinárodního projektu VAX-TRUST
Hasmanová Marhánková Jaroslava, Numerato Dino - Praha
15.50 - 16.20
 
  Evoluce výuky pediatrie na LF MU
Jabandžiev Petr - Brno
16.20 - 16.40   Přestávka
16.40 - 17.00
 
  BRUE – Brief resolved unexplained event
Komyšáková Michala - Praha
17.00 - 17.45

 
  Psychopatologie dětí a dospívajících v pediatrické praxi - psychologická a pedopsychiatrická perspektiva 
Pilát Milan, Dvořáčková Fasouli Stefania, Zatloukalová Martina - Brno
17.45 - 18.05
 
  Management nekonjugované hyperbilirubinemie
Novotný Vojtěch - Praha
18.05 - 18.10
 
  Ukončení programu
MUDr. Šárka Fingerhutová - Praha
 

Změna programu vyhrazena.