Vítáme VásČeská pediatrická společnost ČLS JEP
 
pořádá ve spolupráci
 
Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR

 
 

 Pediatrický kongres
 s mezinárodní účastí
 

 14. - 16. září 2023

   Orea Congress Hotel
 


 


Kongres se koná pod záštitou


Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.