Mladí pediatři - instrukce

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jsme velmi rádi, že se z našeho Setkání mladých pediatrů před pediatrickým kongresem stala tradice. Nejinak tomu bude i letos při příležitosti XVII. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí. Setkání mladých pediatrů opět proběhne den před zahájením vlastního kongresu.

Setkání se bude konat ve středu 13. 9. 2023 od 14:30 hod.
 

Neváhejte se zúčastnit našeho přednáškového odpoledne, kde se mimo jiné dozvíte i řadu novinek a zajímavostí o sekci Mladých pediatrů a posledních změnách v pediatrii. Témata jsou volena na základě Vašeho zájmu z předchozích let. V průběhu setkání, ale i celého navazujícího kongresu budeme moci utužit stávající i nová přátelství a vyměnit si cenné zkušenosti ze života mladých lékařů. Na společné vzdělávací odpoledne naváže následující den oficiální program kongresu s aktivní účastí našich členů.

Mladí pediatři do 35 let mají vstup na Setkání mladých pediatrů ve středu 13. 9. 2023 za symbolických 100-, Kč.

Setkání se mohou účastnit nejen mladí pediatři ve věku do 35 let. Vzhledem k omezenému počtu míst je vstup pro ostatní zpoplatněn 400,-Kč. Pevně věříme, že Vás toto opatření neodradí od Vaší účasti. 

Vstup na Setkání mladých pediatrů ve středu 13. 9. 2023.
 lékař do 35 let  100,- Kč
 lékař  400,- Kč

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se do 15. 8. 2023 zaregistrovat on-line přihláškou.


Lékaři, kteří se chtějí účastnit pouze Setkání mladých pediatrů 13. 9. 2023

  • zvolíte si přímo odpovídající registrační poplatek: Účast pouze na SETKÁNÍ MLADÝCH PEDIATRŮ

 

Lékaři, kteří se chtějí účastnit Setkání mladých pediatrů 13. 9. 2023 i samotného kongresu ČPS

  • zvolíte si odpovídající registrační poplatek pro účast na kongresu
  • v doprovodných akcích si zaškrtnete odpovídající vstupenku na SETKÁNÍ MLADÝCH PEDIATRŮ

 

Těšíme se na Vaši účast 

 

Šárka Fingerhutová
Tomáš Nečas
Jan David
Martina Reissnerová

Organizační výbor Mladých pediatrů