Sesterská sekce

Pátek 15. 9. 2023


Témata

  • Nezastupitelná role sestry v ambulantní péči
  • Ošetřovatelská péče napříč všemi obory
  • Varia
  • Postery