Sesterská sekce

Pátek 15. 9. 2023

Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-střed
10 min chůze od Orea Congress Hotel Brno

 

Program

07.45 - 12.00 Foyer Registrace na Quality Hotel Brno Exhibition Centre
 
08.30 – 10.00
 

Aktuální trendy v pediatrii

SS1 předsedající: Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA; Bc. Katina Svěchovská; Bc. Dana Vítková
    Zahájení sesterské sekce
Šífová Jana, Grossová Klementová Renáta - Brno
  SS01
 
Léčba diabetu mellitu I. typu u dětí za pomoci moderních technologií - kazuistika
Habancová Hana - Brno
  SS02
 
Biologická léčba v gastroenterologii – úloha sestry
Ryznarová Monika - Brno
  SS03
 
Fenylketonurie v dětství
Pencová Magdalena - Praha
  SS04
 
Jak se dětem se SMA mění život
Barochová Zuzana - Brno
  SS05
 
Přínos novorozeneckého screeningu spinální svalové atrofie
Šlingrová Veronika - Brno
  SS06
 
Úraz a jeho vliv na další život dítěte
Malá Michaela - Brno
  SS07
 
Prevence a léčba kožních defektů na pediatrickém JIRP
Bašková Martina - Praha
    Diskuze
10.30 – 12.00
 

S čím se můžete setkat ve své praxi

SS2 předsedající: Mgr. Světlana Kašubová; Bc. Martina Dvořáková, MBA; Bc. Milada Loubová
    Úvod sekce
  SS08
 
Komplikace při léčbě Burkittova lymfomu - kazuistika dětského onkologického pacienta
Petlachová Martina - Brno
  SS09
 
Edukace pacienta s DM 1. na inzulinové pumpě s uzavřeným hybridním okruhem
Pařízková Ludmila - Brno
  SS10
 
Možnosti fyzioterapie nejen u autoimunitních onemocnění
Vojkovská Patricie - Brno
  SS11
 
Intoxikace v dětském věku
Kutilová Klára - Brno
  SS12
 
Kazuistika pacienta hospitalizovaného se syndromem toxického šoku
Streďanská Martina - Brno
  SS13
 
Vyšetřovací metody v neurofyziologii-EMG, EP – VEP, BAEP, SSEP, MEP-úloha sestry, edukace
Drbalová Lenka - Brno
  SS14
 
Vyšetřovací metody v neurofyziologii-EEG, VEEG, PSG-úloha sestry, edukace
Pernicová Markéta - Brno
    Diskuze
13.00 – 14.30
 

VARIA

SS3 předsedající: Bc. Dana Vítková; Milada Jakl Jamborová; Bc. Marta Sauerová
    Úvod sekce
  SS15
 
Trénujeme resuscitaci aneb umí si sestry hrát?
Říhová Markéta - Brno
  SS16
 
Zajímavé případy na našem oddělení
Nečasová Barbora - Brno
  SS17
 
Kačenka a svět za zrcadlem
Janečková Klímová Jiřina - Ostrava
  SS18
 
Strabismus nejasné etiologie – kazuistika
Fraitová Hana - Brno
  SS19
 
Retence moče způsobená zaškrcením penisu
Nováčková Markéta - Brno
    Diskuze
    Zakončení přednášek, pozvání na diskuzi u posterů
Šífová Jana - Brno
 
14.45 – 15.45
 

Diskuze u posterů

  PS01
 
Pohotovostní služba v Dětské nemocnici
Habancová Hana - Brno
  PS02
 
Sepse u dítěte a její komplikace
Hlávková Michaela - Ostrava
  PS03
 
Násilí na dítěti
Janečková Klímová Jiřina - Ostrava
  PS04
 
Péče o novorozence ve FN Brno na odd. IMP
Janíčková Blanka - Brno
  PS05
 
FN Brno, oddělení fyziologických novorozenců 10RI
Jurenová Lenka - Brno
  PS06
 
Úloha zdravotně-sociálního pracovníka v péči o rodiče dětí s život limitujícím onemocněním
Krčmařová Olga Marie - Brno
  PS07
 
Úrazy u dětí - devastující poranění končetin
Martinková Lucie - Ostrava
  PS08
 
Péče o novorozence ve FN Brno
Opálková Pavla - Brno
  PS09
 
Tonutí u dětí: analýza let 2018 – 2022
Poláčková Silvie - Brno
  PS10
 
Společná cesta ke stejnému cíli...
Stejskalová Andrea - Brno
  PS11
 
Rozmanitost péče na Pediatrické klinice FN Brno
Vítková Dana - Brno

 

Změna programu vyhrazena.